Jdi na obsah Jdi na menu
 


Solární kolektory pro ohřev užitkové vody a přitápění objektů

Solární kolektory nejsou samozřejmě žádnou novinkou, ale jejich dosavadní masovější využívání, a to i při nových výstavbách, je spíše ojedinělým jevem.

Solární kolektory jsou přitom velkým pomocníkem při ohřevu užitkové vody a mohou ušetřit až 70 % energie potřebné pro přípravu teplé užitkové vody.

Solární – Sluneční kolektor
Zařízení, které přeměňuje sluneční záření na teplo, jež je pomocí teplonosné kapaliny odváděno do akumulačního zásobníku. Ze zásobníku je pak rozváděno do místa spotřeby TUV.

Klasický, nejběžnější sluneční kolektor má rozměr 1 x 2 m, hmotnost cca 45 kg, optickou účinnost 80 %, kapalinový obsah 1,3 l a energetický roční zisk 700 - 900 kWh.

Denní zisk jednoho slunečního kolektoru (1,76 m2 absorpční plochy) je nejvyšší v měsících dubnu až srpnu (cca 3,5 kWh/den), v ostatních měsících se pohybuje okolo 1,5 kWh/den.

K přípravě TUV pro běžný rodinný domek postačují pak 2 - 3 sluneční kolektory, jejichž roční energetický přínos (primární okruh) činí min. 1800 kWh.
Pro celoroční přípravu dostatečného množství TUV je samozřejmě třeba základní zdroj ohřevu užitkové vody (např. el. bojler, nebo el. patrony v solárním akumulačním zásobníku).

Orientace:

Sluneční kolektory se instalují jižním až jihozápadním směrem se sklonem 45°.
Maximum výkonu dodává kolektor kolem 14:00 hod.
Celková doba slunečního svitu v ČR: 1400 - 1700 hod./rok.
Na plochu 1 m2 dopadne za rok průměrně 1100 kWh sluneční - tepelné energie.

Životnost

Životnost solárních kolektorů se předpokládá na 30 let.

Solární kolektory mohou úspěšně sloužit i jako doplňkový zdroj vytápění, kde plní funkci primárního tepelného zdroje dodávajícího teplo do akumulačního zásobníku, jenž je dále napojen např. na tepelné čerpadlo či akumulační kotelnu.

Po dobu trvání výstavy v poradenském a informačním středisku je kromě výše uvedeného klasického kolektoru k vidění i KOLEKTOR VAKUOVÝ, jehož energetické zisky jsou díky dobré izolaci - vakuu ještě výraznější, či sezonní BAZÉNOVÝ solární kolektor, který Vám ohřeje hodně vody za málo peněz.