Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní dotace:

Číslo programuNázev programuTyp žadateleMax.limit%
podpory dotace
1A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro byty a rod. domy pro FO, včetně ekolog. výroby elektřiny pro vlastní spotřebu
a)kotle na biomasu,
b)sol. systémy na teplou vodu,
c)sol. syst.na přitápění a teplou vodu,
d) syst. pro výrobu elektřiny
Ea) 50/50(1)
b) 50/50(1)
c) 50/50(2)
d) 50/50(3)
2A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcíA
P
80/50
70/ 0
3AInvestiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody ve školství, zdravotnictví, a objektech sociální péče a objektech krajské a místní samosprávyA
P
90/70
40/40
4A Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osobyE30/30(2)
7A Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a místní samosprávyA
P
70/40
50/25
8A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV v účelových zařízeníchA
P
80/50
70/ 0

Legenda k tabulce 
Ve všech programech u typu žadatelů A se bude Fond podílet na úhradě energetického auditu do výše 50% celkových nákladů, v případě žadatele E v programech 1A a 4A se bude podílet na úhradě odborného posudku do výše 50% celkových nákladů, maximálně do výše 3 tisíc Kč.

1/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč.
2/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 60 tis. Kč.
3/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
4/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 250 tis. Kč.Program EFEKT

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007

Cíl programu
Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR.

Podporované aktivity
Přehled podporovaných aktivit je uveden v následující tabulce. Bližší popis aktivit je uveden v odstavci 34.

Oblast podporyAktivitaTis.Kč max.%
Energetika -Modernizace zdrojové a distribuční části CZT a blokového vytápění
-Kogenerační jednotky s pístovým motorem
-Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy
2 800

2 800
2 800
30%

30%
30%
Obnovitelné a druhotné
zdroje energie
-Malé vodní elektrárny
-Energetické zdroje využívající biomasu a bioplyn
-Tepelná čerpadla
-Solární termální systémy
-Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
40%
40%
40%
40%
40%
Budovy -Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově
-Nízkoenergetický bytový dům
2 800
2 800
40%
35%
Specifické a
pilotní projekty
-Pilotní projekt pasivního domu pro výzkumné účely
-Pilotní projekty v oblasti úspor energie a OZE
1 600
2 800
80%
80%

Pokud máte více otázek či nějakou tu nejasnost můžete se obrátit na nešeho sprostřetkovatele viz. Kontakty. Děkujeme.